• Auditul statutar al situatiilor financiare anuale ale societatilor obligate legal pentru auditarea acestora;
  • Auditul financiar al situatiilor financiare sau altor informatii financiare ale societatilor care au optat pentru auditare;
  • Misiuni de audit financiar ale proiectelor finantate din fonduri nerambursabile UE;
  • Misiuni de revizuire a situatiilor financiare;
  • Audit intern;
  • Auditul situatiilor financiare ale fundatiilor, ONG-urilor si a altor organizatii patrimoniale.

Contabil Dedicat