Mai este rentabil PFA-ul? Alternative de organizare

Majoritatea celor cu profesii liberale sau care desfășoară activități economice se întreabă care este cea mai bună formă de organizare.

Dacă până la sfârșitul anului 2015 mulți au ales PFA-ul (Persoană Fizică Autorizată), modificările legislative din 2016 au determinat o migrare către companiile plătitoare de impozit pe profit și către microîntreprinderi.

Care sunt avantajele și dezavantajele diferitelor forme de organizare?

Să luăm exemplul unui contribuabil ce obține venituri din servicii, sub plafonul de 100.000 euro anual, fie acesta expert contabil, avocat, medic, specialist IT, tehnician, jurnalist, etc.

În tabelele de mai jos puteți vedea cum au evoluat sumele impozitate în perioada 2015 – 2017 pentru:

  •  organizare ca PFA ce optează pentru determinarea veniturilor în sistem real;
  • organizare ca PFA ce optează pentru determinarea veniturilor pe baza normelor de venit;
  • venituri din valorificare drepturi de proprietate intelectuală
  • microîntreprindere;
  • companie plătitoare de impozit pe profit.

Cazul A – organizare ca PFA ce optează pentru determinarea veniturilor în sistem real. 

lei
PFA – venit în sistem real Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Venit Brut 90,000 90,000 90,000
Cheltuieli deductibile 20,000 20,000 20,000
Venit net impozitabil 70,000 70,000 70,000
Contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate 5.5% (CASS)
3,850 3,850 3,850
Contributie la sistemul public de pensii 10.5% (CAS) în situația în care contribuabilul are un contract individual de muncă 6,946 6,946
Impozit venit 10,584 9,473 9,473
Suma netă rămasă persoanei fizice 55,566 49,732 49,732
Procent Taxe 20.62% 28.95% 28.95%

Observații: Acest calcul va fi influentat de faptul că plata contribuțiilor se face anticipat (regularizările se fac în anul următor realizării venitului). La venituri net impozabile mai mari decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut contribuțiile se plafonează la acest nivel (în 2016 doar în cazul CAS, în 2017 atât CAS, cât și asigurări de sănătate).

Cazul B – organizare ca PFA ce optează pentru determinarea veniturilor pe baza normelor de venit

Dacă se desfășoară o activitate ce se înscrie în această listă a activităţilor independente, atunci același PFA poate avea ca taxe:

lei
PFA – norma de venit Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Venit Brut 90,000 90,000 90,000
Cheltuieli deductibile 20,000 20,000 20,000
Venit net impozitabil în sistem real 70,000 70,000 70,000
Norma de venit 26,000 27,000 27,000
Taxe de plătit la buget 5,590 8,640 8,640
Contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate 5.5% (CASS)
1,430 1,485 1,485
Contributie la sistemul public de pensii 10.5% (CAS) în situația în care contribuabilul are un contract individual de muncă 2,835 2,835
Impozit venit 4,160 4,320 4,320
Suma netă rămasă persoanei fizice 64,410 61,360 61,360
Procent Taxe 7.99% 12.34% 12.34%

Cazul C – venituri din valorificare drepturi de proprietate intelectuală

Dacă o persoană obține venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală ce provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor (brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele) putem avea următoarele taxe:

lei
Drepturi de proprietate intelectuală Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Venit Brut 90,000 90,000 90,000
Cheltuieli deductibile 18,000 36,000 36,000
Venit net impozitabil 72,000 54,000 54,000
Taxe de plătit la buget 11,520 13,403 15,898
Contribuţia la Fondul naţional unic de asigurărisociale de sănătate 5.5% (CASS)
în situația în care
contribuabilul are un contract individual de muncă
2,970
Contributie la sistemul public de pensii 10.5% (CAS)
în situația în care
contribuabilul are un contract individual de muncă
5,670 5,670
Impozit venit 11,520 7,733 7,258
Suma netă rămasă persoanei fizice 60,480 40,597 38,102
Procent Taxe 16.00% 24.82% 29.44%

Cazul D – Microîntreprindere

În continuare, sunt detaliate taxele pe care aceeași persoană le va plăti dacă își va desfășura activitatea într-o societate comercială plătitoare de impozit pe venituri (microintreprindere).

lei
Microîntreprindere Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Venit Brut 90,000 90,000 90,000
Cheltuieli deductibile 20,000 20,000 20,000
Profit brut 70,000 70,000 70,000
Impozit pe veniturile microintreprindere – 3% 2,700 2,700 2,700
Profit net 67,300 67,300 67,300
Contribuţia la Fondul naţional unic de asigurărisociale de sănătate 5.5% (CASS) 3,702
Contributie la sistemul public de pensii 10.5% (CAS)
Impozit privind veniturile realizate din
investiții (16%; 5%)
10,768 3,365 3,365
Suma netă rămasă persoanei fizice 56,532 63,935 60,234
Procent Taxe 19.24% 8.66% 13.95%

Acest calcul este valabil in situatia in care contribuabilul are incheiat un contract individual de muncă.

Dacă veniturile din consultanță sau management depășesc 20% din totalul veniturilor, atunci taxele vor fi aferente unei companii platitoare de impozit pe profit — microîntreprinderea devine astfel societate plătitoare de impozit pe profit:

Cazul E – Companie plătitoare de impozit pe profit

lei
Plătitoare impozit pe profit Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Venit Brut 90,000 90,000 90,000
Cheltuieli deductibile 20,000 20,000 20,000
Profit brut 70,000 70,000 70,000
Impozit pe profit – 16% 11,200 11,200 11,200
Profit Net 58,800 58,800 58,800
Contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate 5.5% (CASS)
3,234*
Contributie la sistemul public de pensii 10.5%
(CAS)
Impozit privind veniturile realizate din
investiții (16%; 5%)
9,408 2,940 2,940
Suma netă rămasă persoanei fizice 49,392 55,860 52,626
Procent Taxe 29.44% 20.20% 24.82%

* din anul 2017 apare contribuţia de asigurări sociale de sănătate (prin decizia de impunere anuală).

Dacă în anul 2015 era eficient din punct de vedere fiscal să desfășori activitatea ca persoană fizică autorizată, începând cu anul 2016 PFA-ul devine cea mai scumpă formă de organizare, din punct de vedere al taxelor plătite (dacă activitățile nu se înscriu in lista menționată la punctul B).

Să nu uităm totuși câteva dezavantaje ale înființării și funcționării într-o companie:

  •  banii asociatului dintr-un SRL sunt disponibili de abia în perioada februarie – martie a anului următor realizării venitului, după depunerea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
  • costuri suplimentare cu evidența contabilă a societății (în cazul unui PFA evidența contabilă nefiind complexă);
  • administrare greoaie în comparatie cu PFA;
  • nepredictibilitatea sistemului legislativ din România (marele beneficiu de astăzi fiind existența formei de plată a impozitului pe venit, microîntreprinderea).

În anii 2016 și 2017 organizarea cea mai ieftină din punct de vedere fiscal este în sistem microîntreprindere. Dar pentru alegerea formei de organizare optime, fiecare trebuie să ia în calcul toate aspectele: tipul de activitate, elementele organizatorice sau adminsitrative.